SZKOLENIE
ONLINE

Elektroniczne szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego jest przeznaczone zarówno dla osób, które planują w najbliższym czasie podejście do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii A,B,C,D,E jak i dla doświadczonych kierowców, którzy chcą sprawdzić lub odświeżyć swoją znajomości zasad ruchu drogowego. W sekcji „Sprawdź wiedzę” szkolenia można podejść do testu ze znajomości zasad ruchu drogowego. Test składa się z 20, losowo wybranych z puli pytań. Są to pytania wielokrotnego wyboru. Można wybierać z trzech odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne mogą być wszystkie lub dwa lub jedno. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielonych zostanie przynajmniej 18 poprawnych odpowiedzi w czasie nie przekraczającym 25 minut. Sekcja „Nauka” szkolenia umożliwia przejście przez pytania w trybie uczenia. Po kliknięciu w przycisk „Pokaż prawidłowe odpowiedzi”, system wskazuje poprawną odpowiedź na pytanie. Prawidłowe odpowiedzi można wyświetlić zarówno po wskazaniu odpowiedzi zdaniem użytkownika prawidłowej, jak i bez wskazywania jakiejkolwiek odpowiedzi.